Lisää varmuutta toiminnan jatkumisesta.

Palautusharjoitus

Onko varmistusrutiini toimiva? Miten paljon aikaa vaaditaan palautumiseen? Palautusharjoituksen avulla varmistat palautumisen sujuvuuden katastrofitilanteessa.

Testaaminen on olennainen osa palautumissuunnitelmaa

Katastrofi yllättää aina. Joskus niitä voi ennakoida enemmän, ison myrskyn voidaan olettaa aiheuttavan jonkinlaista vahinkoa mutta tulipalo tai sähkökatko tulee yleensä yllättäen.

 

Testaaminen on palautumissuunnitelman olennainen osa. Palautusharjoituksessa testataan katastrofitilanteesta palautumista. Palvelu sisältää laite- ja palautusympäristön, harjoituksen toteutuksen, sovittujen kriteerien mukaiset mittarit sekä raportoinnin ja yhteenvedon.

 

Palautusharjoitus on olennainen osa varalaitepalvelua. Sen avulla asiakas saa varmuuden siitä, että varmistusrutiini on toimiva ja laitteisto saadaan katastrofitilanteessa palautettua.

Mitä palvelu sisältää?

Palautusharjoituksessa varmistetaan seuraavat alueet:

 

1. Palautumiskyky
2. Täydellisyys
3. Palautuksen aikatauluvaatimusten täyttyminen
4. Vaihtoehtoisen sijainnin kokoonpano
5. Verkon palautuminen
6. Offsite-tiedostot
7. Suunnitelman luotettavuus

Palautusharjoitusta voidaan hyödyntää monella tavalla

TESTAUS JA RAPORTOINTI

Varmistusrutiinin testaus

 

Palautusharjoitus tarjoaa mahdollisuuden varmistaa että varmistusrutiini on riittävä ja toimiva todellisessa katastrofitilanteessa.

Testin lopputuloksena syntyvän raportin pohjalta on tarvittaessa mahdollisuus tehdä muutoksia järjestelmiin, jotta palautuminen onnistuu varmasti ja nopeasti.

SUUNNITTELU

Palautusnopeuden testaus

 

Palautukseen kuluvan ajan testaus uuden palvelimen käyttöönoton yhteydessä.

 

Testauksen lopputuloksena syntyy selkeä kuva siitä, miten paljon aikaa vaaditaan katastrofitilanteessa palautumisen lisäksi uuden palvelimen käyttöönottoon.

TESTAUS JA RAPORTOINTI

Toiminnan testaus

 

Ohjelmistojen testaus uudella käyttöjärjestelmätasolla tuotantoa vaarantamatta.

Palautusharjoituksen sisältöä laajentamalla saadaan helposti ja turvallisesti varmistettua ohjelmistojen toimivuus myös seuraavalla käyttöjärjestelmätasolla.

 

 

 

Vaihtoehtoja on monta: fyysinen tai virtuaalinen

Vaihtoehtoja on useampi. Palautus voidaan tehdä joko fyysiseen tai virtuaaliseen ympäristöön. Harjoitus voidaan toteuttaa myös asiakkaan omissa tiloissa asiakkaan määrittämään palvelimeen.

Jatkuvuus palveluna, asiantuntijat käytössäsi.

Haluaisitko tietää lisää?

Ota meihin yhteyttä, asiantuntijamme kertovat tarkemmin!

Myynti

 

Pasi Louanto

pasi.louanto@kaita.fi

+358 50 537 4288

Palvelut

 

Göran Nordman

goran.nordman@kaita.fi

+358 400 180187