Lokienhallinta ja SIEM

Keskitetty lokienhallinta, SIEM ja ilmoitusvelvollisuus ovat tänä päivänä osa yritysten tietoturvapolitiikkaa.

 

Tietomurtojen liiketoiminnalle aiheuttaman uhan lisäksi myös GDPR asettaa lainsäädännön puolesta uudenlaisia vaatimuksia yrityksille, joihin lokienhallinta ja SIEM auttaa vastaamaan.

Tunnista ja suojaudu

 

Tietoturvapoikkeamien luotettava tunnistaminen perustuu lokitietojen ja verkkoliikenteen jatkuvaan automatisoituun tarkkailuun. Lokienhallinnan avulla tunnistetaan uhat reaaliaikaisesti, jolloin niihin voidaan reagoida välittömästi. Lokien määrä on valtava ja tapahtumien läpikäyminen manuaalisesti on mahdotonta.

 

Palvelun avulla voidaan osoittaa, että tarvittavat toimet on tehty ja GDPR:n asettamat vaatimukset täytetään.

Lokienhallinta on kokonaisratkaisu

 

Keskitetyn lokienhallinnan avulla saadaan kattava ja reaaliaikainen kuva verkon tilasta, voidaan tarvittaessa hälyttää mahdollisista uhista sekä luoda raportteja audiointia varten.

Paras lopputulos saavutetaan yhdistämällä automatisoitu monitorointi asiantuntijatyönä tehtävään analysointiin.

 

Palvelun avulla voidaan automatisoida mm.

 

  • Lokienhallintaprosessit
  • Käyttäjien monitorointi
  • Sovellusten seuranta
  • Tiedostotason seuranta
  • Viranomaismääräysten noudattaminen ja raportointi

Kustannustehokasta tietoturvaa

 

Tietoturvaan ei ole välttämätöntä sitoa omia resursseja tai tehdä suuria investointeja. Palvelu mukautuu joustavasti tarpeen mukaan ja sisältää kaikki tarvittavat laitteet, lisenssit, sovellukset ja lokienhallintaosaamisen.

AUTOMAATTINEN JA MONIPUOLINEN

Kattavaa hallintaa

 

Palvelu tarjoaa kattavaa lokienhallintaa sisältäen lokien keräämisen, analysoinnin, tehokkaan hakutoiminnon, joustavan ja turvallisen arkistoinnin, raportoinnin sekä hälytykset. Täydellistä ja automatisoitua lokienhallintaa ilman agenttien asennustarvetta.

 

Järjestelmä kerää eri lähteiden tiedot yhteen ja analysoi tietomassaa reaaliaikaisesti auttaen tunnistamaan myös vaikeasti havaittavat hyökkäykset. Reaaliaikainen ja automatisoitu auditointi antaa tarkan kuvan verkon tilasta ja hälyttää ajoissa.

 

Olennaista on nopeus

 

Poikkeaman sattuessa oleellista on nopea reagointi. Havaitessaan merkkejä mahdollisesta hyökkäyksestä järjestelmä tekee hälytyksen. Hyökkäyksen havaitseminen ja pysäyttäminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa auttaa minimoimaan vahingot.

 

Palvelun hyödyt alkavat lokien tutkimisesta ja raportoinnista aina monimutkaiseen tapahtumien tunnistamiseen ja analysointiin.

ANALYSOI JA RAPORTOI

Hermokeskus

 

Lokienhallinta ja SIEM on organisaation tietoturvan hermokeskus. Se tarkkailee tietojärjestelmiä ja -verkkoja 24/7 sekä tuottaa lokitietojen pohjalta hälytyksiä ja raportteja.

 

Kattava lokienhallinta yhdistettynä monipuolisiin turvallisuusominaisuuksiin, järjestelmä on täydellinen SIEM alusta valvomaan verkkoa. Ominaisuudet kuten forensiikka, uhkien tunnistaminen, ulkoisten uhkien ehkäiseminen yhdistämällä eri tietoturvajärjestelmien tuottama lokitieto, suojaavat verkkoa tehokkaasti sekä sisäisiltä että ulkoisilta uhilta.

 

Valmiit mallit raportointiin

 

Auttaa valmiiden raporttimallien avulla täyttämään lainsäädännön asettamat vaatimukset ja noudattamaan yleisimpiä standardeja kuten GDPR, SOX, ISO 27001, HIPAA, PCI, FISMA ja GLAB. Lisäksi olemassa olevia pohjia voidaan muokata vastaamaan omia tarpeita tai luoda kokonaan uusia raporttimalleja.

Haluaisitko tietää lisää?

Ota meihin yhteyttä, asiantuntijamme kertovat tarkemmin!

Myynti

 

Pasi Louanto

pasi.louanto@kaita.fi

+358 50 537 4288

Palvelut

 

Göran Nordman

goran.nordman@kaita.fi

+358 400 180187